GLAB Easy

easyGSM v1.2 інструкція
easyGSM v3.0 інструкція
easyGSM v4.0 інструкція
easyGSM v4.1 інструкція
easyGSM v5.0 інструкція
програмне забезпечення для налаштування GLAB Easy GSM Android google завантажити
EasyGSM ціна
EasyDTMF ціна

Пристрій сповіщення
easyGSM v4.1
(Комунікатор)
Інструкція з інсталяції та експлуатації
1
Львів, 2016
Огляд функціональних можливостей
 Програмування без комп’ютера.
 Можливість програмування за допомогою SMS.
 Автоматичний запис шаблона для програмування.
 Індикація помилок при програмуванні та роботі.
 Індикація рівня сигналу оператора стільникового зв’язку.
 4 потенційних входи.
 1 віртуальний вхід для постановки/зняття з охорони.
 2 виходи типу «відкритий колектор», кожен з яких може
працювати в одному з п’яти режимів.
 Можливість використання в якості охоронної централі.
 Програмування дзвінків по чотирьох телефонах користувача із
звуковим сповіщенням про тривогу по всіх входах.
 Програмований текстовий SMS по чотирьох телефонах
користувача про зміни стану 5-х входів.
 Об’єднання подій, що знаходяться в буфері для передачі
користувачу, в одному SMS повідомленні.
 Об’єднання подій, що знаходяться в буфері для передачі
користувачу, в одному дзвінку.
 Автоматична та «по запиту» перевірка балансу рахунку.
 Годинник реального часу.
 Можливість дистанційної постановки/зняття з охорони та
віддаленого керування виходами.
 Програмований час надсилання «імпульсу життя».
 Повідомлення користувача про повне знеструмлення пристрою
шляхом передачі текстового SMS повідомлення через 15
хвилин після відновлення живлення.
 Повідомлення користувача про зменшення напруги живлення
(два пороги).
2
Зміст
Огляд функціональних можливостей.
Призначення.
Технічні характеристики.
Швидкий старт.
Підготовка до роботи, програмування та включення.
Вимоги до SIM картки оператора GSM.
Встановлення SIM картки.
Підключення живлення пристрою.
Запис шаблону.
Програмування.
Програмування повідомлення користувачів.
Програмування часу реакції входів.
Програмування аналізатора живлення.
Підключення входів пристрою.
Під’єднання виходів пристрою.
Пріоритети в робочому режимі.
Світлодіодна індикація.
Режими роботи.
Режими роботи виходів пристрою.
Формат SMS команд та обробка вхідних дзвінків.
Встановлення годинника реального часу.
Запит стану пристрою.
Керування виходами OK1, OK2.
SMS повідомлення «імпульс життя».
DTMF команди керування пристроєм.
Рекомендації виробника.
Заводські встановлення.
Гарантія.
Комплект поставки.
Додаток 1: Сервісні номери операторів GSM.
Додаток 2: Приклади схем підключення пристрою.
Додаток 3: Таблиця встановлень.
3
2
4
4
5
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
12
13
14
14
14
14
15
15
16
17
19
19
19
20
22
Призначення
Комунікатор easyGSM є універсальним пристроєм звукового та (або) текстового
сповіщення користувача. Зовнішній вигляд пристрою показаний на малюнку 1.
Малюнок 1. Зовнішній вигляд пристрою
Технічні характеристики
Експлуатаційні характеристики
Кількість інформаційних входів
Кількість виходів типу «відкритий колектор»
Стандарт SIM картки що підтримується пристроєм
Спосіб сповіщення користувача
Максимальна кількість телефонних номерів користувача
Кількість режимів роботи
Запит стану за допомогою SMS-команди
Запит стану за допомогою дзвінка
Керування за допомогою DTMF
Кількість спроб дозвону на номери користувача
Дистанційна перевірка балансу рахунку SIM картки
Автоматична перевірка балансу рахунку SIM картки
Кирилиця в SMS повідомленнях
Кількість можливих SMS повідомлень (до 40 знаків)
Годинник реального часу
Час готовності до роботи після подачі живлення , сек., не пізніше
4+1 віртуальний
2
GSM
Звуковий та
текстовий
4
3
Так
Так
Так
Програмована
Так
Так
Немає
11
Так
30
4

Електричні параметри
Назва
Параметр
Одиниця
виміру
Значення
Напруга живлення модуля
Максимальний струм споживання
Струм споживання в «черговому» режимі, близько
Максимальне значення напруги лог. «1» на входах I1 – I4
Мінімальне значення напруги лог. «1» на входах I1 – I4
Максимальне значення напруги лог. «0» на входах I1 – I4
Мінімальне значення напруги лог. «0» на входах I1 – I4
Максимальний струм навантаження по виходах ОК1 та
ОК2 (не захищені)
Максимально допустима постійна напруга на виходах
ОК1 та ОК2
Upwrdc
Ipwrmax
Ipwravg
U1 max
U1 min
U0 max
U0 min
Iokmax
Uokmax
V
mA
mA
V
V
V
V
mA
V
+10...+15
1000
80
Upwrdc+1
Upwrdc*0,75
Upwrdc*0,25
0
100
30
GSM модем
Частотний діапазон
Клас GSM
Потужність
передавача
SIM інтерфейс
GSM 850/EGSM 900/ DCS 1800/ PCS1900, автоматичний вибір
Small MS
Class 4 (2W) at EGSM900/GSM850
Class 1 (1W) at DCS1800/PCS1900
Support SIM card: 1,8V, 3V
Швидкий старт
Для перевірки працездатності комунікатора easyGSM (далі по тексту – пристрій)
вам буде потрібно наступне:
- діюча SIM картка будь якого GSM оператора, на основному рахунку якої є
щонайменше 5 гривень;
- стабілізований блок живлення постійного струму (не менше 1000 мА в
навантаження) з вихідною напругою від 10 до 15 вольт.
В першу чергу активуйте SIM картку (якщо вона нова). Для цього вставте SIM
картку в Ваш стільниковий телефон і зробіть любий платний дзвінок на Ваш вибір.
Якщо картка стара, переконайтеся в тому, що вона пройшла активацію.
Далі потрібно відмінити запит PIN коду при включенні телефону. Дивіться в
інструкції до Вашого стільникового телефону.
Переконайтеся в наявності коштів на рахунку Вашої SIM картки. Спосіб перевірки
залишку (сервісний номер) залежить від оператора.
УВАГА!
Якщо SIM картка використовувалася раніше, переконайтеся, що Ви зберегли
записи з телефонної книги SIM картки у Вашому стільниковому телефоні,
оскільки перші 42 записів телефонної книги з SIM картки будуть ВИДАЛЕНІ.
Відключіть Ваш стільниковий телефон та витягніть з нього SIM картку.
5
Підключіть антену до SMA роз’єму пристрою (див. малюнок 2)
Малюнок 2. Підключення антени.
УВАГА!
Вмикання пристрою без GSM антени спричиняє вихід з ладу GSM модему.
Зверніть увагу – на GSM модем гарантія виробника не розповсюджується.
Вставте SIM картку в пристрій так, як це показано на малюнку 3.
Малюнок 3. Встановлення SIM карти.
Підключить «+» клеми блоку живлення до клеми «+U» пристрою, а клему «-»
відповідно до «GND».
Ввімкніть блок живлення. Всі чотири світлодіоди на пристрої повинні засвітитися
на 3 секунди, після чого червоний світлодіод «4» почне блимати.
Коли червоний світлодіод «4» засвітиться (приблизно через 30 сек.), вимкніть блок
живлення.
Витягніть SIM картку з пристрою (див. малюнок 3). Вставте SIM картку в Ваш
стільниковий телефон та відредагуйте запис телефонної книги SIM карти з ім’ям
“GB001” записавши замість номера «+000000000000», наприклад номер Вашого
6
стільникового телефону. Вставте SIM картку в пристрій. Ввімкніть блок живлення.
Приблизно за 30 секунд (при умові наявності покриття вибраного Вами
стільникового оператора) пристрій буде готовий до роботи. Про це буде свідчити
згаслий червоний світлодіод «4» та повільне блимання жовтого світлодіода «3» (з
частотою приблизно 1 раз на 3 секунди).
Схему підключення пристрою до охоронної централі та перелік сигналів які
передаються , можна подивитися в розділах Заводські установки та Підготовка до
роботи, програмування та включення та в Додатку 2.
Як що у Вас нічого не вийшло – прочитайте, будь ласка, ВСЮ інструкцію з
інсталяції та експлуатації.
Підготовка до роботи, програмування та
включення
Вимоги до SIM картки оператора GSM.
Пристрій підтримує SIM картки стандарту GSM Phase1, GSM Phase2+ з напругою
живлення 1,8 та 3,3 вольти. Це означає, що люба SIM картка оператора, куплена не
раніше 2004 року Вам підійде.
SIM картка повинна бути активована (з неї зроблений вихідний платний телефонний
дзвінок), а також відмінено запит PIN коду при включенні.
Якщо Ви використовуєте не нову SIM картку, зверніть увагу, що перші 42 записи
телефонної книги будуть стерті.
Встановлення SIM картки.
Встановлення SIM картки в пристрій показане на малюнку 3.
Підключення живлення пристрою.
Пристрій потребує стабілізованого джерела живлення з постійною напругою від 10
до 15 вольт та струмом у навантаження не менш ніж 1000 мА. Клема «+» джерела
живлення підключається до клеми «+U» пристрою, а клема «-» відповідно до
«GND».
УВАГА!
Якщо Ви плануєте живити від того самого джерела живлення додаткове
обладнання (давачі, сирену, реле та ін.) необхідно обрати більш потужний
модуль живлення.
Запис шаблону.
Для зручності програмування пристрою передбачений автоматичний запис до
телефонної книги SIM картки необхідних для роботи пристрою записів.
7
Для запису шаблону необхідно видалити з телефонної книги SIM картки запис з
ім’ям «GB001» (якщо картка вже використовувалась у пристрої), встановити SIM
картку з знятим запитом PIN коду в пристрій та подати живлення. (див. розділ
Швидкий старт). Приблизно за 30 секунд червоний світлодіод «4» засвітиться –
шаблон записаний в телефонну книгу SIM картки. Вимкніть живлення пристрою,
витягніть SIM картку. Більш детально про світлодіодну індикацію дивіться у розділі
Світлодіодна індикація.
Програмування.
Пристрій можна запрограмувати двома шляхами.
По-перше: за допомогою програми для ОС Android easygsm, посилання на яку
знаходиться на першій сторінці інструкції (інструкція з користування програмою
знаходиться в самій програмі). Цей шлях є набагато легшим та наочнішим, хоча й
потребує витрати коштів на надсилання SMS.
По-друге: шляхом редагування записів телефонної книги SIM картки, записаних у
комірках від No1 до No41. Перед програмуванням будь ласка ознайомтеся з даною
інструкцією до кінця, виберіть зручний для Вас режим роботи та заповніть таблицю
12 з Додатку 3 - Таблиця встановлень.
За допомогою Вашого стільникового телефону змініть шаблон для роботи пристрою
у Вашій конфігурації обладнання.
УВАГА!
Видаляти записи з телефонної книги SIM картки НЕ МОЖНА! Якщо ж Ви
помилково видалили будь який запис з телефонної книги SIM картки – Вам
прийдеться ще раз записати шаблон.
УВАГА!
Деякі моделі стільникових телефонів (частіше всього смартфони) додають
службові індекси до записів у телефонну книгу SIM картки. Редагування
шаблону за допомогою таких моделей, на жаль неможливо. Вам прийдеться
знайти інший стільниковий телефон.
Програмування повідомлення користувачів.
У комірках від GB005 до GB008 можливо запрограмувати, які текстові та/або
звукові повідомлення будуть отримувати користувачі від 1 до 4. GB005 –
користувач No1, GB006 – користувач No2, GB007 – користувач No3, GB008 –
користувач No4 (див. Таблицю 1).
8
Таблиця 1. Повідомлення користувачів (значення комірок від GB005 до GB008).
Номер
Значення Опис
поля
за
замовчу-
ванням
1(зліва)
0
Інформування користувача про події на вході I1. «1» - увімкнено, «0» -
без інформування.
2
0
Інформування користувача про події на вході I2. «1» - увімкнено, «0» -
без інформування.
3
0
Інформування користувача про події на вході I3. «1» - увімкнено, «0» -
без інформування.
4
0
Інформування користувача про події на вході I4. «1» - увімкнено, «0» -
без інформування.
5
0
Інформування користувача про події на вході I5. «1» - увімкнено, «0» -
без інформування.
6
0
Інформування користувача про зменшення напруги живлення. Див.
розділ «Програмування аналізатора живлення» нижче. «1» -
увімкнено, «0» - без інформування.
7
0
Інформування користувача про нестачу коштів на рахунку. «1» -
увімкнено, «0» - без інформування.
8
0
Інформування користувача про перезавантаження (знеструмлення)
пристрою. «1» - увімкнено, «0» - без інформування.
9(зправа)
0
Передавання користувачу «імпульсу життя». «1» - увімкнено, «0» - без
передавання.
Програмування часу реакції входів.
У комірці GB014 можливо запрограмувати час реакції входів I1-I4. Можливі
значення комірки наведені у таблиці 10. Час реакції – це час у сотнях мілісекунд,
протягом якого пристрій не буде реагувати на зміну логічного рівня на вході.
Програмування аналізатора живлення.
Для зручності використання в системах охоронної сигналізації користувач може
увімкнути інтелектуальний аналізатор живлення пристрою. («1» у комірці GB011).
Це дає змогу користувачу отримати інформацію про відключення мережевого
живлення та розряд акумулятора без використання входів пристрою. Це працює
наступним чином: якщо напруга живлення протягом мінімум 3 хвилин менша, ніж
зазначена у комірці 40, пристрій надішле SMS* з комірки 36. Якщо напруга
живлення протягом мінімум 3 хвилин менша, ніж зазначена у комірці 41, пристрій
надішле SMS* з комірки 38. Коли напруга на протязі щонайменше 3-х хвилин буде
знаходитися вище значень, зазначених в комірках 40 та 41, пристрій надішле SMS* з
комірок 37 та 39 відповідно.
*Тільки якщо в комірках GB005-GB008 у відповідному полі записано «1».
Підключення входів пристрою.
До входів пристрою допускається під’єднання виходів типу «відкритий колектор»,
що комутуються на загальний мінус, а також пристроїв комутації типу сухий
контакт (реле, кнопки).
9
Схема можливих вірних під’єднань входів пристрою в режимах 0, 1 та 2 приведена
у додатку 2.
Під’єднання виходів пристрою.
Виходи пристрою - типу «відкритий колектор», що комутуються на загальний мінус.
Приклад можливого вірного під’єднання виходів OK1 та OK2 пристрою наведений у
додатку 2.
УВАГА!
Виходи приладу мають обмежену навантажувальну здатність. Струм виходу
НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩУВАТИ 100мА! Це означає, що вихід не може
керувати сиреною (наприклад) без додаткового реле.
Пріоритети в робочому режимі.
Найвищий пріоритет має надсилання SMS повідомлень, оскільки ця процедура
займає набагато менше часу, ніж дзвінки користувачам.
Після надсилання повідомлень пристрій перейде у режим дзвінків користувачам.
Кількість невдалих спроб телефонування до кожного з користувачів (за
замовчуванням) обмежена трьома. Ви можете змінити кількість спроб, змінивши
значення комірки GB009. Якщо користувач прийняв вхідний дзвінок від пристрою і
прослухав звукове повідомлення – спроба телефонування вважається вдалою. В усіх
інших випадках спроба телефонувати вважається невдалою.
УВАГА!
Навіть якщо кількість подій для дзвінків у буфері більша ніж одна, пристрій
буде телефонувати по одному номері користувача тільки ОДИН раз.
Світлодіодна індикація.
Світлодіодна індикація пристрою працює у трьох режимах (див. малюнок 4).
Малюнок 4. Світлодіоди індикації.
Режим 1– індикація помилок (червоний світлодіод «4» горить постійно).
Цей режим за звичай використовується при вмиканні для сповіщення користувача
про неможливість переходу пристрою в робочий стан. Жовтий світлодіод «3»
10
показує код помилки (див. Таблицю 2). Зелені світлодіоди «1» та «2» показують
номер першого запису в телефонній книзі SIM картки, у якій допущена помилка.
Наприклад, якщо світлодіод «1» блимає 3 рази поспіль після паузи, а світлодіод «2»
блимає 2 рази поспіль після паузи – це свідчить, що помилка у запису No23
телефонної книги (див. Таблиці 10 та 11).
Таблиця 2. Коди помилок пристрою.
Кількість імпульсів
світлодіода «3»
Опис помилки
1
Помилка у запису телефонної книги. Зчитайте код помилки та внесіть
зміни в запис з помилкою.
2
Помилка SIM картки. Очистіть контакти SIM картки або замініть її.
3
Помилка PIN коду. Відключить запит PIN коду в настройках безпеки.
4
Відсутній зв’язок з GSM модемом. Зверніться до сервісної служби
виробника.
УВАГА!
Пристрій знаходиться у режимі індикації помилок тільки 30 секунд. Після цього
відбудеться перезавантаження GSM модему та чергова спроба увійти у робочий
режим
Режим 2 (червоний світлодіод «4» не горить або блимає) – робочий.
В цьому режимі червоний світлодіод «4» може блимати в тому випадку, якщо
відсутнє покриття стільникової мережі, або воно недостатньо для нормальної роботи
пристрою. Жовтий світлодіод «3» використовується для індикації роботи GSM
модему. Якщо світлодіод «3» блимає 1 раз на секунду – це свідчить, що проходить
реєстрація модему в мережі оператора GSM. Світлодіод «3» блимає 1 раз на 3
секунди – модем зареєструвався в мережі. Якщо світлодіод «3» блимає часто, це
означає, що пристрій дзвонить на один з запрограмованих телефонів користувача.
Зелені світлодіоди «2», «1» та червоний світлодіод «4» використовуються для
індикації рівня сигналу стільникової мережі оператора. Приблизні значення рівня
сигналу наведені в таблиці 3.
Таблиця 3. Приблизні значення рівня сигналу оператора стільникової мережі.
Світлодіод
Рівень
Примітки
«2»
«1»
«4»
світить
світить
не світить
Максимальний рівень сигналу.
не світить
світить
не світить
Рівень сигналу коло 50%. Достатньо
для нормальної роботи пристрою
не світить
блимає
не світить
Рівень сигналу недостатній для
нормальної роботи пристрою.
Необхідна зовнішня антенна.
не світить
не світить
блимає
Пристрій недієздатний. Необхідна
зовнішня антенна.
Режим 3 – індикація програмування з програми easygsm (світло діоди
засвічуються почергово у режимі «біжучий вогонь») .
11
В цей режим пристрій переходить при отриманні SMS від програми easygsm (тільки
якщо номер телефону пристрою з встановленою програмою співпадає з номером з
комірки GB001).
Режими роботи.
Режим роботи пристрою програмується у записі телефонної книги GB010. Пристрій
має три незалежних режими роботи (див. таблицю 4)
В режимі роботи 0 всі входи пристрою рівнозначні, дзвінки та розсилка SMS
користувачам проходить без затримок та аналізу стану інших входів. Приклад
підключення до охоронної централі Satel CA-64 наведений у додатку 2.
Режим роботи 1 – входи I1- I4 працюють в режимі охоронної сигналізації.
Входи I1- I3 – зони охоронної сигналізації.
Вхід I4 є входом постановки/зняття з охорони.
Якщо використовується режим роботи 1 та вхід I4 знаходиться в стані логічної «1»
(знятий з охорони), пристрій не буде реагувати на зміни стану входів I1- I3. Якщо
вхід I4 знаходиться в стані логічного «0» (під охороною), пристрій знаходиться в
режимі «під охороною». На протязі перших 20 секунд (заводське встановлення)
після постановки на охорону пристрій не реагує на порушення в зонах охорони
(входи I1-I3). Це – затримка на вихід. Вхід I1 – так звана «зона з затримкою».
Пристрій не буде реагувати на порушення цієї зони на протязі перших 20 секунд
(Якщо пристрій «під охороною»). У випадку, якщо за той час не сталось «зняття з
охорони» - перехід логічного стану входу I4 в «1», пристрій перейде в режим
дзвінків та розсилки SMS повідомлень. При виникненні рівня логічного «0»
(тривога) на довільному іншому вході (I2 або I3) пристрій негайно перейде в режим
дзвінків та відправлення SMS повідомлень.
Виходи ОК1 та ОК2 у режимі охоронної сигналізації рекомендується
використовувати у режимах: ОК1 – режим 3 (див. Таблицю 5), ОК2 – режим 4 (див.
Таблицю 5).
Режим роботи 2 – входи I1- I5 працюють в режимі охоронної сигналізації.
Входи I1- I4 – зони охоронної сигналізації.
Віртуальний вхід I5 є входом постановки/зняття з охорони.
Якщо використовується режим роботи 2 та вхід I5 знаходиться в стані логічної «1»
(знятий з охорони), пристрій не буде реагувати на зміни стану входів I1- I4. Якщо
вхід I5 знаходиться в стані логічного «0» (під охороною), пристрій знаходиться в
режимі «під охороною». На протязі перших 20 секунд (заводське встановлення)
після постановки на охорону пристрій не реагує на порушення в зонах охорони
(входи I1-I4). Це – затримка на вихід. Вхід I1 – так звана «зона з затримкою».
Пристрій не буде реагувати на порушення цієї зони на протязі перших 20 секунд
(Якщо пристрій «під охороною»). У випадку, якщо за той час не сталось «зняття з
охорони» - перехід логічного стану входу I5 в «1», пристрій перейде в режим
дзвінків та розсилки SMS повідомлень. При виникненні рівня логічного «0»
(тривога) на довільному іншому вході (I2, I3 або I4) пристрій негайно перейде в
режим дзвінків та відправлення SMS повідомлень.
12

Для постановки об’єкту під охорону потрібно здійснити дзвінок на номер SIM карти
пристрою(з любого номеру користувача, який запрограмований в SIM картці
пристрою) та ввести пароль який вказаний у комірці GB023 (Див. Таблицю 10 та
розділ DTMF команди керування пристроєм) та символ “#”. Те саме потрібно
зробити і для зняття об’єкту з охорони.
Виходи ОК1 та ОК2 у режимі охоронної сигналізації рекомендується
використовувати у режимах: ОК1 – режим 3 (див. Таблицю 5), ОК2 – режим 4 (див.
Таблицю 5).
Таблиця 4. Режими роботи пристрою.
Значення комірки
No4 (GB010)
0
1
2
Опис режиму роботи
Вільно програмований режим роботи. Всі входи рівнозначні. Всі виходи
можуть використовуватись у довільному режимі.
Режим охоронної сигналізації. (див. опис вище).
Режим охоронної сигналізації з віртуальним входом постановки на
охорону. (див. опис вище).
Режими роботи виходів пристрою .
Кожен з виходів пристрою має 5 незалежних режимів роботи (див. Таблицю 5).
Таблиця 5. Режими роботи виходів «ОК1» або «ОК2».
Значення комірки
Опис режиму роботи
No11 (GB019),
або No12 (GB020)
0
Відповідний вихід працює в моностабільному режимі. Може бути
активований або деактивований SMS командою. Формат команд див. у
розділі «Керування виходами ОК1, ОК2».
1
Відповідний вихід працю у бістабільному режимі. Може бути
активований SMS командою на час до 99 секунд. Формат команд див. у
розділі «Керування виходами ОК1, ОК2».
2
Індикація відсутності стільникової мережі.
3
Керування світлодіодом зовнішньої індикації у режимі охоронної
сигналізації. (див. Таблицю 5).
4
Керування зовнішнім реле сирени у режимі охоронної сигналізації. Реле
сирени вмикається при тривозі на час 30 секунд.
При використанні довільного з виходів в режимі роботи «3» необхідно підключити
зовнішній світлодіод індикації.(див. Додаток 2) . Сповіщення, що передає цей
світлодіод наведені у таблиці 6.
Таблиця 6. Індикація «ОК1» або «ОК2» в режимі охоронної сигналізації (режим
виходу «3»).
Індикація світлодіода
Стан
Не світить
Знято с охорони, порушення зон відсутнє.
0,1 сек. світить, 0,7 сек. не світить
Знято с охорони, одна чи декілька зон порушені
Світить
Пристрій під охороною, тривоги відсутні
0,7 сек. світить, 0,1 сек. не світить
Пристрій під охороною, індикація активної тривоги
0,2 сек. світить, 0,2 сек. не світить
Пристрій переходить в режим під охороною. Затримка на
вихід, нема порушених зон.
0,1 сек світить, 0,7 сек не світить
Пристрій переходить в режим під охороною. Затримка на
вихід, одна чи декілька зон порушені. Необхідно зняти
пристрій з охорони та ліквідувати порушення зон.
13
Формат SMS команд та обробка вхідних дзвінків
Встановлення годинника реального часу.
При першому успішному ввімкнені, а також після повного вимикання живлення
пристрою, рекомендується встановити годинник. Для цього відправте на номер SIM
картки пристрою SMS з довільним символом англійської абетки з любого з
запрограмованих у пристрої номерів користувача. Це необхідно, наприклад для
того, щоби «імпульс життя» надходив у запрограмований Вами час, а також для
отримання Вами текстових SMS с реальною датою та часом подій.
Якщо ж Ви не відправили такого SMS, через 15 хвилин після ввімкнення пристрою
Вам надійде SMS з нагадуванням*:
SYSTEM RESTARTED. PLEASE SET TIME. 03/01/01 12:15:21+00
*Тільки якщо в комірках GB005-GB008 у відповідному полі записано «1».
Це необхідно також для того, щоби повідомити користувача про повне
знеструмлення пристрою (наприклад внаслідок тривалого вимкнення промислового
живлення).
Примітка: синхронізація часу в пристрої проходить при кожному отримані SMS
від користувачів, номери яких запрограмовані в SIM картці.
Запит стану пристрою.
Для отримання текстового SMS про реальний стан пристрою, відправте на номер
SIM картки пристрою порожній(або пробіл) SMS.
Також отримати текстовий SMS про реальний стан пристрою можна
зателефонувавши на номер пристрою та ввести відповідну DTMF команду (Див.
розділ DTMF команди керування пристроєм).
Пристрій відправить Вам SMS наступного вигляду:
I1-4 1111
ОК1-2 00
Balans 26.99hrn, bonus 0.00hrn
09/03/14 16:40:41+08
Перший рядок означає стан входів I1-I4. «0» - логічний 0, «1» - логічна 1.
Другий рядок – стан виходів ОК1 та ОК2. «0» - неактивний 0, «1» - активний.
Третій рядок – баланс телефонного рахунку пристрою.
Четвертий рядок – дата та час в форматі: рр/мм/дд гг:хх:сс+чп. На даному прикладі:
14 березня 2009 року 16 годин 40 хвилин 41 секунда
УВАГА!
Третій рядок (баланс телефонного рахунку) може бути відсутній. Це не хибна
робота пристрою, а відсутність відповіді оператора на USSD запит.
Керування виходами ОК1, ОК2.
Для керування виходами використовується текстові SMS повідомлення з командами
«XX YYY» в тілі повідомлення, або DTMF команди керування виходами. (Див.
розділ DTMF команди керування пристроєм). Перелік команд в таблицях 7 та 8.
14
В тілі повідомлення може бути декілька команд, розділяти їх необхідно символом
«пробіл».
Таблиця 7. Команди для SMS керування виходами у режимі «0».
Моностабільний режим.
Команда (XX YY)
Опис
10
Деактивувати вихід OК1
11
Активувати вихід OК1
20
Деактивувати вихід OК2
21
Активувати вихід OК2
Таблиця 8. Команди для SMS керування виходами у режимі «1».
Бістабільний режим.
Команда (XXX YYY)
Опис
1XX
Активувати вихід ОК1 на час ХХ секунд* **
2YY
Активувати вихід ОК2 на час YY секунд* **
* максимальний час активації виходу – 99 секунд.
** якщо XX або YY будуть дорівнювати 00 вихід активується мінімум на 2 секунди.
УВАГА!
Пристрій ігнорує неправильно сформовані команди, або команди набрані з
використанням кирилиці у тілі повідомлення.
Крім того дистанційне керування виходами можливо тільки у режимах роботи
виходів 0 та 1.
SMS повідомлення «імпульс життя».
У комірці телефонної книги SIM картки No12 (GB012) передбачено програмування
часу надсилання SMS повідомлення так званого «імпульсу життя». Отримання
цього SMS гарантує Вам, що пристрій дієздатний. (Див. Таблицю 10 та 11). Якщо
встановлення заводські і Ви запрограмували годинник реального часу пристрою, то
о 12:00 Ви отримаєте SMS повідомлення наступного вигляду*:
PULSE
Balans 26.99hrn, bonus 0.00hrn
09/03/14 12:00:21+08
*Тільки якщо в комірках GB005-GB008 у відповідному полі записано «1».
Крім підтвердження дієздатності Ви також зможете побачити баланс телефонного
рахунку SIM картки пристрою. SMS «імпульс життя» відсилається тільки на перший
номер телефону (запис GB001 телефонної книги).
УВАГА!
Другий рядок (баланс телефонного рахунку) може бути відсутній. Це не хибна
робота пристрою, а відсутність відповіді оператора на USSD запит.
DTMF команди керування пристроєм.
Для використання DTMF команд потрібно здійснити дзвінок на номер SIM карти
пристрою(з довільного номеру користувача, який запрограмований в SIM картці
пристрою), та з клавіатури ввести команду. Перелік команд в таблиці 9.
15
Таблиця 9. Команди DTMF для керування виходами.
Команда (*XX YY#)
Опис
*10#
Деактивувати вихід OК1*
*11#
Активувати вихід OК1*
*20#
Деактивувати вихід OК2*
*21#
Активувати вихід OК2*
*1XX#
Активувати вихід ОК1 на час ХХ секунд**
*2YY#
Активувати вихід ОК2 на час YY секунд**
*9#
Отримати статус входів і виходів пристрою
XXXX#
Постановка під охорону***
*моностабільний режим
**бістабільний режим
***Тільки при режимі роботи No2 (див таблицю 4)
Кожну прийняту команду пристрій супроводжує звуковим повідомленням. Перелік
Звукових повідомлень наведений нижче:
Довгий тональний сигнал тривалістю 0,8 сек. – помилка в команді (команда не
сприйнята пристроєм
Два короткі тональні сигнали – підтвердження виконання команди.
Три короткі тональні сигнали – підтвердження постановки під охорону.
П’ять коротких тональних сигналів – підтвердження зняття з охорони.
Рекомендації виробника
- не залишайте антену всередині металевого бокса від охоронної сигналізації – це
призведе до виходу з ладу модуля SIM800C;
- не закріплюйте антену метелик на металевих поверхнях (у тому числі на боксах
охоронної сигналізації) – це призводить до некоректної роботи модуля SIM800C;
- використовуйте провідники для живлення пристрою перерізом не менше 0,5мм2;
- будь ласка не використовуйте кирилицю при редагуванні телефонної книги SIM
картки, пристрій не буде працювати;
- намагайтесь записувати всі телефоні номери (в тому числі і номери пульта
централізованої охорони) в міжнародному форматі (+380ХХХХХХХХ ) – це
звільнить Вас від багатьох проблем;
- якщо в місці монтажу пристрою недостатнє покриття оператора мережі GSM, Ви
можете придбати GSM антену с довшим кабелем (3-5м.) та роз’ємом SMA;
- не дивлячись на те, що пристрій захищено від під’єднання живлення невірної
полярності, будьте уважні при монтажі , ретельно перевіряйте правильність
з’єднань( + та - );
- - ручний запис у комірку SIM картки з певним номером (наприклад після
помилкового видалення) можливий тільки на деяких моделях стільникових
телефонів, отже якщо у Вашому телефоні немає такої можливості Вам прийдеться
записати шаблон у SIM карту заново;
- використання для живлення пристрою модуля живлення з акумулятором не є
обов’язковою, але бажаною умовою, оскільки дасть змогу пристрою деякий час
працювати в автономному режимі та зберегти налаштування годинника реального
часу.
16
Заводські встановлення
В таблицях 10 та 11 вказаний формат шаблону, який має бути записаний в
телефонну книгу SIM картки.
Таблиця 10.
Номер
Ім’я
No
Примітка
комірки
01
GB001
+000000000000
Номер телефону користувача No1, повинен бути обов’язково
запрограмований 1
02
GB002
+000000000000
Номер телефону користувача No2, як що не запрограмований ,
дзвінки і розсилка SMS повідомлень здійснюватися не буде 1
03
GB003
+000000000000
Номер телефону користувача No3, як що не запрограмований,
дзвінки і розсилка SMS повідомлень здійснюватися не буде 1
04
GB004
+000000000000
Номер телефону користувача No4, як що не запрограмований,
дзвінки і розсилка SMS повідомлень здійснюватися не буде 1
05
GB005
000000000
Сповіщення для користувача No1 Зліва направо:
І1-І5 – події по входах І1-І5;
Low power – передавання SMS при зменшенні напруги
живлення нижче порогів, запрограмованих в комірках 40 та
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
GB006
GB007
GB008
GB009
GB010
GB011
000000000
000000000
000000000
3
0
0
GB012
12
GB013
GB014
GB015
GB016
*111#
02020202
00000
00000
41;
Money – передавання SMS про нестачу коштів на рахунку;
Reboot - передавання SMS про перезавантаження пристрою;
LifePulse - передавання SMS «імпульс життя».
«1» - Включити, «0» - Виключити.
Сповіщення для користувача No2. Так само, як для
користувача No1. (Див. GB005)
Сповіщення для користувача No3. Так само, як для
користувача No1. (Див. GB005)
Сповіщення для користувача No4. Так само, як для
користувача No1. (Див. GB005)
Кількість спроб невдалого телефонування.
Режим роботи (див. таблицю 3)
Аналіз живлення. Граничні значення напруги живлення
запрограмовані в комірках 40 та 41. «1» увімкнено, «0» - без
аналізу.
Програмування часу надсилання повідомлення «імпульсу
життя». Час доби в годинах, у який буде здійснюватися
розсилання SMS с текстом з запису з No 23 та балансом
рахунку. Якщо запрограмувати «00» - розсилка SMS
повідомлень здійснюватися не буде. Розсилка здійснюється
тільки по телефону з запису «GB001».
Номер для автоматичної (чи по запиту) перевірки балансу –
залежить від Вашого оператора і повинен бути
запрограмований. (див. Додаток 1: Сервісні номера
операторів GSM).
Час реакції по входах I1-I4. Зліва – I1(перші дві цифри),
справа – I4(останні дві цифри). В сотнях мілісекунд. Можливі
значення від 01 до 99 (100 мС до 9,9 сек.).
Голосовий дзвінок користувачам по рівню лог. «0» на входах
I1-I5. 1 – дзвінок здійснюється, 0 – без дзвінка. Зліва – I1,
справа – I4. У даному випадку дзвінок буде здійснюватися
при переході в стан лог. «0» входів I1-I4.
Голосовий дзвінок користувачам по рівню лог. «1» на входах
I1-I5. 1 – дзвінок здійснюється, 0 – без дзвінка. Зліва – I1,
справа – I4. В даному випадку дзвінок не буде здійснюватися
по жодному з входів.
17
Номер
Ім’я
No
комірки
17
GB017
00000
18
GB018
00000
19
GB019
0
20
GB020
1
21
GB021
0000
22
GB022
2020
23
GB023
1234
Таблиця 11.
Номер
No
Ім’я
комірки
24
000024
Z1 ALARM
25
000025
Z2 ALARM
26
000026
Z3 ALARM
27
000027
Z4 ALARM
28
000028
ARM
29
000029
Z1 RESTORE
30
000030
Z2 RESTORE
31
000031
Z3 RESTORE
32
000032
Z4 RESTORE
33
000033
DISARM
34
000034
PULSE
35
000035
MONEY < 5
UAH
36
000036
AC FAIL
37
000037
AC RESTORE
38
39
000038
000039
ACC
DISCHARGE
ACC OK
40
41
42
000040
000041
000042
11.8
10.5
ERROR000
1
Якщо номер телефону користувачанезапрограмованим. РекомендуєтьсяПримітка
Розсилка текстового SMS повідомлення користувачам по
рівню лог. «0» на входах I1-I5. 1 – розсилка здійснюється, 0 –
без розсилки. Зліва – I1, справа – I4. В даному випадку
розсилка буде здійснюватися при переході в стан лог. «0»
входів I1-I4.
Розсилка текстового SMS повідомлення користувачам по
рівню лог. «1» на входах I1-I5. 1 – розсилка здійснюється, 0 –
без розсилки. Зліва – I1, справа – I4. В даному випадку
розсилка не буде здійснюється по жодному з входів.
Режим роботи виходу «ОК1». Див Таблицю 4. В даному
випадку моностабільний дистанційно керований.
Режим роботи виходу «ОК2». Див Таблицю 4. В даному
випадку бістабільний дистанційно керований.
Інверсія входів I1-I4. 1 – логічний стан входу інвертується, 0
– без інверсії. Зліва – I1, справа – I4. В даному випадку стан
входів від I1 до I4 не інвертується.
Затримка тривоги на вхід у секундах (перші дві цифри) на
вихід (друга пара цифр). Можливі значення від 00 до 99.
Пароль для постановки та зняття з охорони (для керування
віртуальним входом І5.
Примітка
Текст SMS по рівню лог. «0» на вході I1 3
Текст SMS по рівню лог. «0» на вході I2 3
Текст SMS по рівню лог. «0» на вході I3 3
Текст SMS по рівню лог. «0» на вході I4 3
Текст SMS по рівню лог. «0» на вході I5 3
Текст SMS по рівню лог. «1» на вході I1 3
Текст SMS по рівню лог. «1» на вході I2 3
Текст SMS по рівню лог. «1» на вході I3 3
Текст SMS по рівню лог. «1» на вході I4 3
Текст SMS по рівню лог. «1» на вході I5 3
Текст SMS «імпульсу життя» (запис GB012) 3
Текст SMS при залишку на балансі рахунку менше ніж 5 грн.
3
Текст SMS при живленні менше ніж в записі No000040 3
Текст SMS при відновленні живлення більше ніж в записі
No000040. 3
Текст SMS при живленні від акумулятора менше ніж вказано
в записі No000041 3
Текст SMS при відновленні живлення від акумулятора більше
ніж вказано в записі No000041 3
Мінімальне значення живлення від мережі. Дві цифри, крапка
та цифра. Напруга у вольтах.
Мінімальне значення живлення від акумулятора. Дві цифри,
крапка та цифра. Напруга у вольтах.
Комірка No42 – службова, до неї для зручності інсталятора
записується No запису з першою знайденою помилкою в
телефонній книзі. Наприклад, якщо не запрограмований
номер телефону користувача No1, то ім’я цієї комірки буде
«ERROR 001».
«+000000000000», то телефон рахується
всі без виключення номери записувати в
18
міжнародному форматі, так як не всі оператори підтримують прямий набір
міського номеру.
3
Текст SMS (ім’я в телефонній книзі SIM картки) обмежений 17 знаками. Не
допускається застосування кирилиці при програмуванні пристрою. Якщо при
відправленні SMS подій
у буфері більше, ніж одне, пристрій об’єднає їх
максимальну кількість (в залежності від запрограмованої користувачем довжини)
в одне SMS повідомлення.
В таблицях 10 та 11 виділеним курсивом (наприклад «PULSE») позначені
редаговані користувачем поля телефонної книги SIM карти. Інші поля (не позначені
виділеним курсивом) редагувати не потрібно.
Гарантія
УВАГА! Фірма виробник несе відповідальність тільки в рамках гарантійних
зобов’язань по роботі самого пристрою, та не бере відповідальність за якість
виконаного монтажу пристрою, покриття та сервіс GSM оператора, якості
проходження радіосигналу та ін.
Фірма виробник не несе відповідальність за любе лихо, отримане від використання
пристрою як власником, так і третіми особами.
Вся відповідальність по використанню пристрою лягає на користувача.
Фірма виробник несе відповідальність по гарантійному ремонту пристрою на
протязі 12 місяців з часу продажу виробу.
Гарантія не поширюється на пристрої, які вийшли з ладу з вині користувача, а саме
при порушенні правил експлуатації та монтажу,при порушенні гарантійних пломб,
при наявності механічних ушкоджень, а також при виході з ладу внаслідок удару
блискавки, короткого замикання в мережі і т.п. )
Гарантія не поширюється на модем SIM900, що входить до складу пристрою.
Комплект поставки
1.Комунікатор easyGSM
1 шт.
2.Антенна ADA0068
1 шт.
3.Монтажні стойки
3 шт.
4.Інструкція з інсталяції та експлуатації
1 шт.
Додаток 1: Сервісні номери операторів GSM.
Нижче наведені сервісні номери операторів стільникових мереж України для
перевірки балансу рахунку SIM картки. Номер Вашого оператора повинен бути
вписаний в запис No6 (GB013) телефонної книги.
Київстар GSM
*111#
life:)
МТС передплата
МТС контракт
Jeans
BeeLine
UTEL
*111#
*101#
*110*10#
*101#
*102#
*100#
19
Додаток 2: Приклади схем підключення
пристрою.
Нижче наведені приклади підключення приладу в різних режимах роботи та до
різного зовнішнього обладнання.
Малюнок 6. Приклад підключення easyGSM у якості 3-х зонної охоронної
сигналізації з використанням зовнішньої клавіатури-шифратора.
Мінімальний перелік необхідних змін до шаблону телефонної книги пристрою :
GB001: номер телефону користувача 1. (+380ХХХХХХХХХ)
GB005: 111111111(І1-І5, Low power, Money, Reboot, Life Pulse.)
GB010: 1 – режим охоронної сигналізації.
GB015: 11100; GB017: 00010; GB018: 00010; GB019: 3; GB020: 4;
000027: PID OHORONOYU
000032: OHORONU ZNYATO
Малюнок 7. Приклад підключення easyGSM у якості 4-х зонного комунікатора до
охоронної сигналізації Satel CA64.
Мінімальний перелік необхідних змін до шаблону телефонної книги пристрою :
GB001: номер телефону користувача 1. (+380ХХХХХХХХХ)
GB019: 0 або 1; GB0202: 2;
20
Малюнок 8. Приклад підключення easyGSM у якості 4-х зонної охоронної
сигналізації без використання зовнішньої клавіатури-шифратора.
Мінімальний перелік необхідних змін до шаблону телефонної книги пристрою :
GB001: номер телефону користувача 1. (+380ХХХХХХХХХ)
GB005: 111111111(І1-І5, Low power, Money, Reboot, Life Pulse.)
GB010: 2 – Режим охоронної сигналізації з віртуальним входом постановки на
охорону.
GB015: 11110; GB017: 00001; GB018: 00001; GB019: 3; GB020: 4;
000028: PID OHORONOYU
000033: OHORONU ZNYATO
21
Додаток 3: Таблиця встановлень
Для зручності програмування пристрою Ви можете записати в таблицю 11 ті поля,
які відрізняються від заводських встановлень.
Таблиця 12.
Ім’я/No запису
Значення
Примітка
GB001
GB002
GB003
GB004
GB005
GB006
GB007
GB008
GB009
GB010
GB011
GB012
GB013
GB014
GB015
GB016
GB017
GB018
GB019
GB020
GB021
GB022
GB023
000024
000025
000026
000027
000028
000029
000030
000031
000032
000033
000034
000035
000036
000037
000038
000039
000040
000041
000042
22

Відгуки

Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Написати відгук
Ім'я
E-mail
Відгук
Рейтинг
Код
captcha
Введіть символи, які ви бачите на зображенні.